Author: katanics

Sok gondot okoz az utóbbi években az ifjúság nevelése, ezen belül új ideálok felállítása. Sokat írnak az újságokban az ifjúság cinizmusáról, legújabban már-már a nemzet jövőjét is féltik némelyek az újabb nemzedékek „léleknélküliségéről.” Pedig van teremtő erő és lelkesedés ma is ifjúságunkban...

A hangverseny üde színfoltja volt a Szilágyi Erzsébet Kamarakórus fellépése. Karnagyuk, Katanics Mária tökéletesen kidolgozott eszményi hangzású produkcióval lépett a nyilvánosság elé. A kórus felidézte a társas éneklés örömét, érezhető volt, hogy minden tagja szinte megszállottja a muzsikának...