Könyv Mohayné Katanics Mária karnagyról

Parlando, 2018. 8. szám

Az október elejére elkészült könyv igyekszik minél sokoldalúbb képet adni az ország egyik legjobb kórusának – a Szilágyi Erzsébet Női karnak – karnagyáról, a csodás pedagógusról, aki több nemzedékkel szerettette meg a muzsikát, az éneklést, emberségre, szeretetre tanított mindenkit, aki hatása alá került, közösségeket hozott létre és tartott fent, amíg azoknak vezetője volt. Szerencsére írásai, rádióelőadásai és a kórusfelvételek megőriztek valamennyit egyéniségéből az utókornak is, de a könyvben koncentrált képet kapunk róla, az ő életrajza, írásai mellett a keze alól kikerült sok-sok neveltje, valamint muzsikus kollégák, kritikusok gondolatai is szerepelnek. Második családja volt a „Kamara”, ahogy a saját lányaiként szeretett kórust magunk közt hívtuk, ezért nagy része a könyvnek a kórus életéről is beszámol, felsorolja a tagokat, a szerepléseket, versenyeket. A család, Gádor Ágnes és többek gondos gyűjtögetése nyomán rengeteg fénykép illusztrálja ezt a gazdag életet. Aki átélt vele élményeket, a boldog felismerés, újraélés örömét fogja tapasztalni, aki meg úgy veszi kézbe a könyvet, hogy nem ismerte őt, remélhetőleg arra is nagy hatással lesz az írásokon átsütő nagy egyéniség szelleme.

A rengeteg munkatárs közül csak a két „motor”-t említem, akik a legtöbbet tették a könyv létrejöttéért: Gádor Ágnes, a kórus alapító – és megszűnéséig folyamatosan aktív – tagja, és Herzka Ferenc szerkesztő.  A „Katanics” című könyvet meg lehet venni a Flaccus kiadónál,  Bp., VIII., Vass utca 19., online rendelés:  https://www.flaccus.hu/katanics 24341. Könyvesboltokban is kapható, csak drágábban.

Soltész Anna