Életrajz

Család

Katanics Mária 1929. április 20-án született Baján szülei harmadik gyermekeként. Édesanyja Hárs Mária (1901–1961), édesapja Katanics Antal (1886–1971) útépítő vállalkozó. Nővére Katanics Alice (1922–2016), bátyja Katanics György (1923–2006).

1948-ig Baján, utána Budapesten élt. 1958-ban férjhez ment, házastársa dr. Mohay Béla (1927–1993) a Budapesti Műszaki Egyetem nyelvtanára, lektora volt, emellett irodalomtörténeti munkásságot is folytatott, cikkei, tanulmányai jelentek meg. Ford Madox Fordról és Katherine Mansfieldről könyvet írt.

1958-tól hivatalosan Mohayné Katanics Mária a neve. Négy gyermeke született: 1959-ben Tamás, 1960-ban Miklós, 1962-ben Péter, 1964-ben Gábor. 1985 és 2000 között tizenegy unokája született, 2016-ban világra jött az első dédunokája.

Tanulmányok

1935 és 1948 között a „Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek” intézetében tanult Baján.

1935–1939 Elemi népiskola
1939–1943 Polgári leányiskola
1943–1948 Leánylíceum és tanítóképző
(érettségi, népiskolai tanítói oklevél)
1948–1952 Országos Magyar Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest
(okleveles középiskolai énektanár)

Munkahelyek

1952–1959 Néprajzi Múzeum, a Népművészeti Intézet, és az MTA Népzenekutató Csoportja keretében
népzenekutató gyakornok
1952–1959 Teleki Blanka Tanítónőképző (Cinkota)
tanító és énektanár
1959–1972 Szilágyi Erzsébet Gimnázium (I. kerület)
énektanár
1972–1984 Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola (II. kerület)
énektanár
1982 Patrona Hungariae Katolikus Leánygimnázium (Budapest)
énektanár
1984–1996 Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola
főiskolai tanár
1990–2002 ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Ének-zene Tanszéke
kórusmódszertan és karvezetés tanár
1998–1999 Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (Budakeszi)
énektanár
2002–2006 Zeneakadémia Budapesti Tanárképző Intézete
óraadó tanár

1961-től 1983-ig vezetőtanárként a Zeneművészeti Főiskola karvezetés szakos hallgatóinak tanítási gyakorlatait vezette a gimnáziumban és általános iskolában. Ezekben az évtizedekben számos országból látogatták óráit muzsikusok, énektanárok és karvezetők, hogy a Kodály-módszert tanulmányozzák.

A cinkotai Teleki Blanka Tanítónőképző diákjai Kodály Zoltánnal
A Marczibányi téri Ének-zenei Általános Iskola összkara a Zeneakadémián, 1984
A „Varázsfuvola osztály” nyolcadikban

Kórusvezetés

1959 novemberében a budapesti Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban megalapította a Szilágyi Erzsébet Női Kart, melynek a kétezres évekig karnagya volt. A kórusnak összesen mintegy kétszáz tagja volt, a mindenkori aktív létszáma harminc körül mozgott. Az 1990-es évek végéig több száz fellépésük volt, melyek egy része önálló hangverseny volt.

Rendszeresen részt vettek hazai és külföldi kórusfesztiválokon és kórusversenyeken – többek között 1964 és 1982 között mind a tíz Pécsi Kamarakórus Fesztiválon –, ezeken számos díjat nyertek.

Néhány ezek közül:

  • 1966 Belgium, Neerpelt: száz százalékos első díj;
  • 1969 Olaszország, Arezzo: három második díj;
  • 1972 Franciaország, Tours: nagydíj;
  • 1975 Finnország, Tampere: a legjobb külföldi kórus díja;
  • 1981 Franciaország, Tours: egy első és egy második díj, egy nagydíj és egy különdíj;
  • 1982 Debrecen: női kari első díj.

1964 és 1996 között huszonhárom alkalommal volt a kórus külföldön: hatszor Ausztriában, hétszer Franciaországban, háromszor Németországban, kétszer Olaszországban és Belgiumban, egyszer Erdélyben, Finnországban, Lengyelországban és Spanyolországban.

Hosszú éveken át évi két-három rádiófelvétel készült a kórussal a Magyar Rádióban. Külföldön hét városban készítettek velük rádiófelvételt: Antwerpenben, Bécsben, Kölnben, Párizsban, Münchenben, Tamperében és a Vatikánvárosban. Az MTV és a Duna Televízió is több felvételt készített a kórussal, illetve számos új magyar kórusmű ősbemutatója, rádió- és televízió-felvétele fűződik a nevükhöz.

Katanics Mária a Vándor Kórusban 1959-től tíz éven át szólamvezető, szolfézstanár, majd másodkarnagy volt.

Meghívott vendégkarnagy volt 1968 és 1986 között húsz alkalommal, alkalmanként három-négy héten át a Magyar Rádió Énekkaránál, többször vidéki városok kórusainál és a tanárképző főiskolák országos találkozóin.

Egész pályafutása során a mindenkori iskolai (általános iskolai, gimnáziumi, főiskolai) kórussal évente több fellépésük volt különböző ünnepélyeken, hangversenyeken, például a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolával minden év májusában a Zeneakadémián. A Zsámbéki Tanítóképzővel rendszeresen részt vettek a kétévente megrendezett országos főiskolás dalostalálkozókon, 1996-ban pedig négy napos bajorországi hangversenykörúton voltak.

Vendégtanítás belföldön

Katanics Mária nyári szemináriumokat vezetett évtizedeken keresztül a kecskeméti Kodály Intézet szervezésében. Karnagyi tanfolyamokat, énektanári és módszertani továbbképzéseket tartott szolfézs, karvezetés, kórustanítás, Kodály-módszer témakörben a Fővárosi Művelődési Ház, a Budapesti Művelődési Központ, a Fővárosi Pedagógiai Intézet és vidéki városok (Baja, Eger, Esztergom, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs stb.) szakembereinek felkérésére.

Vendégtanítás külföldön

1971 Bridgeport (USA)
1973 Albany (USA)
1974 Wellesley (USA)
1977 Halifax (Kanada)
1978, 1979, 1980, 1981 Oakland (USA)
1984 Sapporo (Japán)
1988 Tokió (Japán)
1992 Fukuoka (Japán)
2001 Fukushima és Szendai (Japán)

Publikációk, előadások

Népzenei gyűjtés
(Magyar Népzene Tára II., 1952).

Bartók Béla 27 egyneműkara
(320 oldal, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982).

Válogatás Kodály kórusműveiből
(215 oldal, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986).

Elemzések, tanulmányok, kritikák különböző folyóiratokban, újságokban
(Muzsika, Ének-zene Tanítás, Parlando, Zeneszó, KÓTA, Magyar Nemzet, Új Ember).

Angol nyelvű előadás a Nemzetközi Kodály Konferencián 1983-ban: The Reflection on Children’s World in Kodály’s Children Choruses
(A gyermekvilág tükröződése Kodály gyermekkaraiban)

Zsűrizés

1970-től több évtizeden át az országos minősítő hangversenyeken, az Éneklő Ifjúság hangversenyeken, 1997-ben a Kodály Műveltségi Vetélkedőn és a Kodály Zoltánról elnevezett első Magyar Kórusversenyen zsűrizett.

Műsorok a magyar rádióban

1963–1965 Zenetörténeti műsor középiskolások számára (húsz részes sorozat)
1973–1975 „A természet hangjai” (huszonkét részes sorozat)
1983–1988 „Kórusainknak ajánljuk”- műsorok Keresztury Dezsőről, Bárdos Lajosról és a magyar népzenéről (húsz részes sorozat).

Műsorok a magyar televízióban

1994 Negyven éves a Kodály-iskola (Duna Televízió)
1996 A zene arcai (Duna Televízió)
1997 Portréfilm (MTV1)
1997 Esti kérdés (MTV1)
2003 Vonzódásaim (MTV1, irodalmi műsor)

Díjak, kitüntetések

1979 Kodály Zoltán-emlékérem
1982 Let the Peoples Sing (Énekeljenek a népek) (BBC-díj)
1983 Kodály Zoltán-emlékérem
1983 Liszt Ferenc-díj
1983 Kiváló Munkáért kitüntető jelvény
1984 Pedagógus Szolgálati Emlékérem
1989 Bárdos Lajos emlékérem
1994 „Az iskoláért” emlékérem
1994 Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje
1994 Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje
1997 Kodály Zoltán közművelődési díj
1997 “Rendületlenül” diploma
2002 A Kodály Intézetért
2004 KÓTA-díj
2005 Bartók Béla–Pásztory Ditta-díj
2009 II. kerületért emlékérem
2013 Pro Meritis emlékérem
2018 Baja város díszpolgára (posztumusz)
2019 Magyar Örökség Díj (posztumusz)

Mohayné Katanics Mária 2017. január 23-án hunyt el Budapesten.