Filmek

Felvételek Mohayné Katanics Máriával, megemlékezések

A Szilágyi Erzsébet Női Kar jubileumi hangversenye (1980) – magánfelvétel!

Megemlékezés Mohayné Katanics Máriáról

Gyerekkorom

Mohayné Katanics Mária írását Petrányi Judit olvassa fel.

Bárdos Lajos

„Igaz útját, egyenes lépteit nem kellett soha kiigazítania. Változó korokban változatlan elveket vallani erkölcsi biztonság, erkölcsi bátorság.”

Kodály Zoltán

„Művei kicsi koromtól fogva a kórust, a többszólamú gyönyörűségek tárházát jelentették. Elvei, írásai, szavai, tanácsai messzemenően kötelező erejűek. Gyászolom őt, mert hiányzik, lázadok, mert az életnek kivételt kellene néha tennie, s a mulandóság sorából ki kellene állítania a kivételes személyiségeket.”

Lajtha László

„Minden hihető, világos, evidens volt. A sűrűn teleírt, számokkal, ritmusjelekkel pontosított kottakép igaz fényképet mutatott. Fényképnek nevezte a lejegyzett dallamokat. Mert népdal, fiam, nincs. Csak az van, ahogy valahol, valaki, valamit valamilyen módon megszólaltatott. Ez pedig, pillanatkép, fotográfia – és ezeket a pillanatokat tudta ő zseniálisan rögzíteni.”